Troms fylkeskommune
Postadresse: Pb 852, 9488 Harstad
Besøksadresse: Havnegata 2, 9400 Harstad
Telefon: 77 78 86 65 • Nettsted: http://troms.ksys.no
Kouame møter barna
Produksjonsliste
Program

Kouame møter barna

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

"På språket mitt (Gban) i Elfenbenskysten finnes det ikke ett ord for å synge, spille eller danse. Bare "Sah", som er alt på en gang - samhold, glede, fest, rytme og tromming!" - Kouame Sereba

Rytmesansen er universell og uavhengig av kulturell bakgrunn. Alle mennesker har rytme, det har ingenting med etnisk bakgrunn å gjøre. For Kouame Sereba er det viktig å vise at talent for rytme ikke er noe mystisk og eksotisk.

I Norge har vi gode forutsetninger for å utvikle en naturlig rytmesans, selv om mange tror at det må et varmt klima til for å kunne bruke den rytmiske sansen. I Kouames hjemland, Elfenbenskysten, skjer mange sosiale aktiviteter ute. Fest og feiring skjer rett som det er, og musikk og dans hører med på en naturlig måte. Kommer naboen forbi, eller en annen forbipasserende, blir han eller hun gjerne med på både lek og dans.

I Afrika blir det spilt på trommer og danset til både hverdag og fest, til fødsel, dåp, bryllup og gravferd. Slik blir den afrikanske musikktradisjonen formidlet videre fra generasjon til generasjon. Trommer, sang og dans står sentralt i ritualer, fester og fortellinger, og i ulike faser som fødsel, oppvekst og død. Dette er kjernepunkt i den afrikanske kulturen.

På skolekonserten vil du få et glimt inn i Kouame Serebas store lekeunivers, samtidig som du får oppleve musikaliteten og rytmikken direkte på kroppen. Rytmene blir lekt fram både ved stemmebruk, ved å klappe, ved å trampe og ved hjelp av afrikanske djembetrommer og andre rytmeinstrumenter.

OM INSTRUMENTENE
D’jembe er trommer som er laget av tre og trukket med geiteskinn. Trommene blir holdt mens de blir spilt på. Mange d’jembetrommer er utsmykket med metall som gir en spesiell rasleeffekt. Dun-dun
er basstrommer. Disse hører med når det blir spilt på d’jembe.
Tama kan oversettes med "den snakkende tromma". Denne ble opprinnelig brukt som jungeltelegraf.

Lærerveiledning

HVORDAN STYRKE KONSERTOPPLEVELSEN

• Vi ber om at lærerne setter seg sammen med elevene og er publikum og opplever konserten på lik linje med elevene

• Bruk konsertinformasjonen og informer elever, skoleledelsen og lærere om innhold og praktiske opplysninger. Rikskonsertene og Kultur i Troms har god erfaring fra skoler som bruker elevverter og elevarrangører. Se informasjon under linken her. Eleven som arrangør

• Gjør elevene på forhånd kjent med programmet. De forberedte møtene er ofte de beste

Bruk konserten

Klikk på Bruk konserten til høyre under Vedlegg.
Eierskapet til, og effekten av konserten økes der besøket forankres i skolens undervisning og læringsmål

Om utøvere og produsenter

Rikskonsertene
 • Arrangert av: Troms fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Kouame Sereba
 • Produsent: Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene
  Tlf. 22 02 59 13
  E-post: hf@rikskonsertene.no
 • I samarbeid med: Rikskonsertene
 • Idé/opplegg: Kouame Sereba og Hallgeir Frydenlund.

Om kunstner / utøver / gruppe

Kouame Sereba kom til Norge fra Elfenbenskysten i Vest-Afrika i 1984. Han er danser, pedagog, instruktør, kursholder og verdensmusiker. I Norge har han jobbet med et stort mangfold innen musikk. Han er mye brukt på kurs, der målet er å frigjøre og bevisstgjøre de lekende rytmene som er i oss alle. Kouame Sereba har i tillegg reist på en rekke barnehage- og skolekonsertturnéer. Han har ellers medvirket i CD-prosjektet "Fra Setesdal til Senegal", og er fast medlem i gruppa DOZO som spiller musikk i skjæringspunktet mellom flere musikktradisjoner og improviserende musikk. Han spiller også i gruppa ZIKALO. Han har samarbeidet mye med andre norske musikere, blant annet Kirsten Bråten Berg, Steinar Ofsdal og Erik Wøllo.

Du finner mer informasjon om Kouame på www.sereba.com


Medvirkende

 • Kouame Sereba
 • Kouame Gerard Sereba (Musiker og formidler)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Kouame
Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene

Publikumskommentarer:

1

Tusen takk for at vi fikk ta del i ditt musikk-, rytme- og instrumentunivers! Elevene forlot konserten inspirert av deg!
Skrevet av Jørill Wogtor (Vik oppvekstsenter, 1. - 4.) - 26.5.2016 14:52

2

jeg kommer til å glede meg dere kommer til og roke
Skrevet av siw-hege (monyisori, 5) - 30.5.2016 10:00

3

Hei! Flott konsert! Kouame fikk god kontakt med elevene, og engasjerte de. Elevene vil gjerne ha besøk igjen.
Skrevet av Anita Løvhaug (Lavangen skole, Teamleder småtrinn) - 30.5.2016 14:22

4

God kontakt med elever fra 1.-7.klasse er en kunst!! Kouame klarte det! Innhold og formidling av god klasse, som det meste av det som har vært av tilbud fra den kulturelle skolesekken i år. God sommer fra Sørvik skole.
Skrevet av Kirsti Hansen (Sørvik, ) - 3.6.2016 12:45

5

Kanskje det beste til nå.. Kouame hadde elevene i sin hule hånd helt fra starten. Svært dyktig på det musikalske og på å formidle historier.
Skrevet av Stein Harald Hanssen (Skånland, 6) - 9.6.2016 11:34

6

Det var en morsom og koselig forestilling, synes 5.klasse.Lærte å lage instrumenter ut av alt, bare man er kreativ. Lærte hva "jamo jamo" betydde.
Skrevet av (Skånland skole, 5.klasse) - 13.6.2016 9:58
Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Kultur i Troms ved
Kjersti Jørgensen, tlf: 77 78 86 66
kjersti.jorgensen@tromsfylke.no
Hanne Mikalsen, tlf. 77 78 86 64
hanne.mikalsen@tromsfylke.no
Kontaktperson utøver
Kouame Sereba, Mob: 90062914
Programlengde
40 min
Maks publikumsantall
130
Arena / rom
Gymsal/aula
Bærehjelp
4
Oppriggingstid
35 min.
Nedriggingstid
35 min.
Merknad om publikumsplassering
• Musikeren opptrer på den ene langveggen i konsertlokalet. Elevene sitter i en halvsirkel foran musikeren, gjerne bygg amfi med matter, benker og stoler.
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Troms fylkeskommune
Produsent:
Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene
Tlf. 22 02 59 13
E-post: hf@rikskonsertene.no
Rikskonsertene
Medvirkende
 • Kouame Gerard Sereba (Musiker og formidler)