troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

Fĺ řye pĺ Munch

Munch brukte et rikt spekter av kunstneriske virkemidler. Han benyttet også datidens teknologi og fotografiet fungerte som en skissebok. Vi knytter dette til vår egen tid ved at elevene får benytte iPads som verktøy. Målet med oppgaven er at elevene skal bli kjent med Munchs uttrykksmåter og bruke dem i bilder de lager selv.

Les mer


  test